Olvasóinkért Alapítvány

KÖZLEMÉNY

az adózó rendelkezése szerint a szervezetünk részére átutalt összeg felhasználásáról

a 2017. évi adóból átutalt összeg, 54.564 Ft-ból 34.200 Ft-ot fordítottunk az olvasótábor megvalósítására, a fennmaradó 20.364 Ft-ot tartalékoltuk, 2019-ben használjuk fel a rendezvények megvalósítására.

Tisztelettel köszönjük a felajánlóknak, hogy segítették ily módon is Alapítványunkat!

 

Bogár Imre
a Kuratórium elnöke

 

LEGYEN ÖN IS ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÓJA!

Könyvtárunk mellett működik 20 éve a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány. Fő célkitűzése a könyvtár rendezvényeinek támogatása az olvasóvá nevelés érdekében, valamint a hátrányos helyzetű könyvtárhasználók segítése a kulturális hátrányok leküzdésében.

Tervezett rendezvényeink a jubileumi évben:

Öröm kör (kisgyermekes családok számára) - íróvendég, ismeretterjesztő előadások, játékos fejlesztő foglalkozások, mesés játszóházak

Mesemondó verseny (6-10 éves gyerekek számára) - évfolyamonként könyvvel való díjazáshoz kérjük a hozzájárulást


Olvasótábori klub (hátrányos helyzetű 8-12 éves gyermekek számára) - íróvendég, ismeretszerzés élményszerű módszerei, barkácsolás anyagköltsége

Tematikus nap (8-10 éves gyermekek és családjuk számára) - versmondó verseny és barkácsverseny díjazása, kiállítás, játszóházak

KönyvtárNet tábor (10-14 éves gyermekek számára) - informatikus segítségével számítógépes és mobil alkalmazások megismerése, ismeretbővítés

Irodalomtörténeti előadások (10-14 évesek, középiskolások számára) -íróvendég, irodalomtörténész előadása a kortárs magyar irodalomról, határon túli szerzőkről

Közönségtalálkozó (felnőtt korosztály számára) - íróvendég, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, felolvasóestek


Kérjük, Ön is támogassa az Alapítvány számára felajánlott adománnyal 
a József Attila Városi Tagkönyvtár rendezvényeinek megvalósítását.


 

Tisztelt Könyvtárhasználó!

Alapítványunk magánszemélyek felajánlása nyomán 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a József Attila Városi Könyvtár tevékenységét, különösen a gyermekek könyvtári ellátásának színvonalassá tétele érdekében. Létrejöttét az indokolta, hogy a költségvetésből gazdálkodó intézmények közismerten szűkén vannak az anyagiaknak. A dologi kiadások évről évre emelkedő tételeit kénytelenek fizetni az intézmények, köztük a JAVK is, de mindez leginkább a rendezvények, programok rovására, pedig éppen ezek a programok szolgálnák leginkább az olvasók teljesebb ellátását. Főleg a gyermekekkel való foglalkozás terén mutatkozik ez meg, mivel a környékbeli óvodákba, iskolákba járó gyerekek nap mint nap ide jönnek olvasmányért, feladatokat megoldani, szabadidőt kellemesen eltölteni.

Könyvtárunkban a gyermekek olvasóvá nevelése keretében sokféle gyermekrendezvényt tartunk: találkozókat gyermekkönyv-írókkal, előadóművészek előadásait, vers- és mesemondó versenyeket, olvasmányélményekhez kapcsolódó rajzversenyeket; s ismeretterjesztő témákban levelezős játékokat, feladatmegoldással, könyvtári kutatással egybekötött előadássorozatokat. Mindezekre a környéken lakó gyerekeken kívül a város összes iskolájából, s a városkörnyékről is hívunk, várunk résztvevőket.

A könyvtár költségvetési kereteiből csak a rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadásokat tudjuk fedezni (szóróanyag, postaköltség stb.), az előadói díjakat, s a versenyzők jutalmait pályázatok ill. szponzorok révén igyekszünk biztosítani. E rendezvények nélkül nemcsak szürkébb lenne könyvtárunk kínálata, hanem olvasóink száma is jóval kevesebb lenne.

Többéves hagyománya van a nyári olvasótáboroztatásnak, amelyet hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezünk évről évre valamelyik balatoni táborban. Költségeit nagyobb cégek támogatásából fedezzük, akiknek cserében lehetőségük van dolgozóik gyermekeit küldeni a táborba.

Az 1999-es év során az adománygyűjtésen túl a gyermekrendezvényekhez adtunk anyagi támogatást jutalmak és segédanyagok vásárlásával. A nyári olvasótábor rendezését is az alapítvány által gyűjtött célzott támogatások segítségével valósította meg a könyvtár. Az ősz folyamán olvasói ankétot szerveztünk támogatógyűjtő és igényfelmérő szándékkal, hogy valóban az olvasóközönség elvárásainak megfelelően tudjon tevékenykedni alapítványunk.

Alapítványunk még csak a kezdeti lépéseket teszi tevékenységében. Reméljük, hogy az évek során sikerül nagyobb pénzügyi alapot teremteni ahhoz, hogy nagyobb célokat is kitűzhessünk és megvalósíthassunk a könyvtári ellátás színvonalának emelése érdekében.

 

 

Rendelkezés az adó 1%-áról

A József Attila Városi Könyvtár jogutóda, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtár továbbra is aktív szerepet vállal Zalaegerszeg és a városkörnyék kulturális életében. Feladata az olvasók művelődési, önművelési igényeinek kielégítése, a város polgárainak naprakész tájékoztatása. Reméljük, hogy használóink szolgáltatásainkkal meg vannak elégedve, és a jövőben is megtisztelnek bennünket bizalmukkal.

Az adófizető polgárok maguk dönthetik el, személyi jövedelemadójuk 1%-a mire fordítódik. Igen megtisztelő volt számunkra, hogy több olvasónk élt ezzel a lehetőséggel, s Alapítványunkat jelölte meg kedvezményezettnek. Többek között az ő támogatásuknak volt köszönhető korábban több drága kézikönyv beszerzése, az utóbbi években pedig a rendezvények színvonalas megvalósítása.

Kérjük, amennyiben eddigi tevékenységünkkel egyetértenek, adóbevallásukkal egyidőben tegyék meg támogató nyilatkozatukat szervezetünk javára.

A JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány 1998-ban jött létre a könyvtár céljainak támogatására. Különösen a gyermekek és a családok részvételére számító programok megvalósítását kívánja támogatni.

Reméljük, az Önök segítségével is fejleszthetjük a könyvtár szolgáltatásait.

Adószámunk: 18959662-1-20

 

Támogatásukat előre is megköszönve, üdvözlettel:

Bogár Imre
a Kuratórium elnöke