Kölcsönzés

Dokumentumkölcsönzés: a kölcsönzési állományba tartozó könyvek, videokazetták, hangoskönyvek a kölcsönzési szabályok betartásával kölcsönözhetők.

Kölcsönzési lehetőségek

Állomány

Kölcsönözhető darabszám

Határidő

Hosszabbítás lehetősége

Felnőtt irodalom, gyermek irodalom

10

30 nap

2 alkalom

Gyakran keresett könyvek

3

14 nap

1 alkalom

CD audio

2

7 nap

1 alkalom

DVD, video

2

7 nap

1 alkalom

Folyóirat

3

7 nap

2 alkalom

Kézikönyvtár

külön engedéllyel

nincs

Ugyanabból a dokumentumból az olvasó csak egyetlen példányt kölcsönözhet!

A kölcsönzés adminisztrációja a kölcsönzőpultban történik.

A kölcsönzési nyilvántartás számítógépen történik, vita esetén a számítógépen lévő ada­tok a mérvadók. A könyvtárközi kölcsönzés külön adminisztráció alapján történik.

A köl­csönzési határidő lejárta után, amennyiben a dokumentum lejárati idejének meghosszabbítása nem történt meg, a könyvtár felszólítást küld, melyben kéri a dokumentum visszaszolgáltatását. Ha az első felszólítás eredménytelen marad, 30 nap elteltével a könyvtár második felszólítást küld, további 30 nap után pedig tértivevényes levélben a 3. felszólítást is kézhez kapja az olvasó. Ha ez is eredménytelen marad, akkor a könyvtár közjegyző által kezdeményezi az összes felmerülő költség és a kár fizetési meghagyással történő érvényesítését. Az eljárás során az összes addig felmerülő költség (együttes postaköltség, eljárási költségek, közjegyzői díj, illeték, dokumentum értéke, végrehajtó költségei, egyéb költségek) az olvasót terheli.

Késedelmi díjak

Könyv

10 forint/nap/dokumentum

CD, videokazetta, DVD, megyetörténeti, olvasótermi/kézikönyvtári dokumentum,

Könyvtárközi kölcsönzés

100 forint/nap/dokumentum

Gyakran keresett könyvek, folyóiratok

25 forint/nap/dokumentum